top of page
17965713920544384.webp

Què VOLEM?

AUTOGESTIÓ I COOPERACIÓ

L’Ateneu és un espai autogestionat, independent i que pren les seves pròpies decisions a través d’una estructura organitzativa assembleària.

En queda exclòs tot ànim de lucre i pretén fomentar la cultura de la solidaritat i la cooperació. Enfront de la globalització neoliberal, l’Ateneu parteix de la participació ciutadana en els processos de decisió, fomentant una democràcia real. 

 

HISTÒRIA I CULTURA

Des de l’Ateneu es programen activitats al poble de Sallent per difondre i fomentar la cultura popular catalana, propiciant un coneixement més ampli i profund de la història del nostre municipi i país.

Es realitzen activitats de difusió i de formació que afavoreixin la utilització de la nostra llengua i per l’extensió de l’ús social del català.

 

CULTURA ALTERNATIVA

L’Ateneu ofereix propostes d’oci gratuït i alternatiu, alhora que ocupa l’espai públic enfront la privatització d’aquest.

 

Vetllem perquè tothom pugui tenir accés a propostes culturals, així com a llocs de trobada gratuits. 

 

DEFENSA DEL TERRITORI

L’Ateneu defensa el medi ambient, a nivell local i com a primer pas per a la defensa global del territori que l’envolta.

 

Se centra en l’equilibri ecològic, social i urbanístic a traves del foment i l’ús de pràctiques sostenibles alhora que busca l'organització i lluita contra aquelles empreses o institucions que destrueixen o ajuden a destruir el territori.

 

AUTODETERMINACIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

Es pretén potenciar els drets i deures entre individus entenent-los sempre com a part d'un col·lectiu, fomentant els drets fonamentals , amb especial atenció en la igualtat de gènere, la llibertat sexual, el dret dels infants, de la gent gran i eliminar el feixisme en totes les seves expressions. 

 

Es pretén impulsar l’autodeterminació constant  cap a un grau màxim personal i col·lectiu de llibertat, com a mitjà cap a l’autodeterminació col·lectiva. 

 

SOLIDARITAT INTERNACIONAL I ALLIBERAMENT NACIONAL

Pretén el foment de la solidaritat internacional així com actuar en projectes de cooperació internacional.

 

Apostem per la llibertat dels Països Catalans i de tots els pobles del món que pateixin una situació d’opressió nacional, amb els quals ens solidaritzem. 

 

UNITAT POPULAR

L’Ateneu aposta per  la unitat popular. Aquesta busca constituir una majoria social a partir d’un programa revolucionari d’alliberament nacional i social.

 

Així a través d’una dinàmica de lluita i confrontació amb les classes dominants, s’articula en un poder obrer i popular, autònom dels estats espanyol i francès i del capital, amb l’objectiu final d’acabar amb el sistema capitalista.

 

L’Ateneu pretén ser una eina per arribar a un fi clar: l’enderrocament del capitalisme, el patriarcat, el feixisme i la construcció d’una alternativa que permeti crear un món en el que valgui la pena viure.

 

Per això es presenta com un mitjà a través del qual crear consciència de classe al poble de Sallent mitjançant propostes culturals i polítiques que poden anar des de l’entreteniment fins a l'organització política.

bottom of page